Menu Zamknij
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

I – INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

FIRMA TWOJA DOBRA DIETA Z SIEDZIBĄ La Medica Day SPA ul. DUDWAŁA 1/1 (DAWNA ul. BERLINGA 1/1) W CZĘSTOCHOWIE JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH PAŃSTWA, JAKO NASZYCH KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW.


II – KATEGORIE, CELE, PODSTAWY, OKRESY WYKORZYSTYWANIA I PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

WYKONANIE OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH:
– WYSTAWIANIE, OTRZYMYWANIE, PRZECHOWYWANIE FAKTUR SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW,
– WYSTAWIANIE, OTRZYMYWANIE, PRZECHOWYWANIE FORMULARZY REKLAMACJI,
– WYSTAWIANIE, OTRZYMYWANIE, PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ,
– OTRZYMYWANIE, UDOSTĘPNIANIE, PRZECHOWYWANIE ATESTÓW TOWARÓW,
– OTRZYMYWANIE, PRZECHOWYWANIE OŚWIADCZEŃ VAT.
PODSTAWA: ART. 6 UST. 1 C RODO.
OKRES: CZAS WYNIKAJĄCY Z PRZEPISÓW.
2. ZAWIERANIE I WYKONANIE UMÓW, ZLECEŃ, ZAMÓWIEŃ
PODSTAWA: ART. 6 UST. 1 B RODO.
OKRES: CZAS TRWANIA UMOWY LUB ZAMÓWIENIA, A NASTĘPNIE OKRES, PO KTÓRYM
PRZEDAWNIĄ SIĘ ROSZCZENIA LUB W PRZYPADKU DOCHODZENIA PRZEZ NAS LUB
WOBEC NAS ROSZCZEŃ PRZEZ CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA.
3. NASZ PRAWNIE UZASADNIONY INTERES:
– USTALANIE, OCHRONA, DOCHODZENIE ROSZCZEŃ NASZYCH LUB WOBEC NAS,
– WERYFIKACJA WIARYGODNOŚCI PŁATNICZEJ,
– POZYSKIWANIE DANYCH Z PUBLICZNYCH REJESTRÓW
(CEIDG, KRS, GUS, US, VIES ITP.),
– TWORZENIE STATYSTYK, ANALIZ, ZESTAWIEŃ NA POTRZEBY WŁASNE FIRMY.
PODSTAWA: ART. 6 UST. 1 F RODO.
OKRES: CZAS TRWANIA UMOWY LUB ZAMÓWIENIA, A NASTĘPNIE OKRES, PO KTÓRYM
PRZEDAWNIĄ SIĘ ROSZCZENIA LUB W PRZYPADKU DOCHODZENIA PRZEZ NAS LUB WOBEC
NAS ROSZCZEŃ PRZEZ CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA.


III – KATEGORIE ODBIORCÓW, KTÓRYM PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z NAMI PRZY OBSŁUDZE: KSIĘGOWEJ, PODATKOWEJ,
RACHUNKOWEJ, KADROWEJ, PRAWNEJ, DORADCZEJ, KONSULTACYJNEJ ITP.
2. UPOWAŻNIENI PRACOWNICY NASZEJ FIRMY.
3. PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWĄ I KURIERSKĄ – JEŚLI ZACHODZI TAKA
POTRZEBA W CELACH NADANIA PRZESYŁKI LISTU LUB TOWARU.
4. PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ PŁATNICZĄ (BANKI, INSTYTUCJE PŁATNICZE) –
JEŚLI ZACHODZI TAKA POTRZEBA W CELACH ZAPŁATY, ZWROTÓW, ROSZCZEŃ.
5. PODMIOTY NABYWAJĄCE WIERZYTELNOŚCI – W PRZYPADKU NIEOPŁACENIA NASZYCH
NALEŻNOŚCI.
6. INSTYTUCJE PUBLICZNE: SĄDY, POLICJA, PROKURATURA, KOMORNICY, URZĘDY SKARBOWE,
ZUS, PIP, PIH ITP. – W PRZYPADKU ZAŻĄDANIA OD NAS LUB DOCHODZENIA PRZEZ NAS
NASZYCH NALEŻNOŚCI I ROSZCZEŃ.


IV – PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU UPRAWNIENIA

MACIE PAŃSTWO PRAWO ZŁOŻYĆ DO NAS WNIOSEK – ZAWSZE W FORMIE PISEMNEJ ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU
(OSOBIŚCIE, DROGĄ LISTOWĄ LUB MAILOWĄ), DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH O:
– DOSTĘP DO DANYCH,
– SPROSTOWANIE I POPRAWIENIE DANYCH,
– OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH,
– USUNIĘCIE BEZPODSTAWNIE PRZETWARZANYCH DANYCH,
– PRZENIESIENIE DANYCH,
– COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH,
– WNIESIENIE SPRZECIWU.
MACIE PAŃSTWO TAKŻE PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH,
JEŚLI UWAŻACIE PAŃSTWO, ŻE PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NARUSZA PRZEPISY PRAWA.


V – ZABEZPIECZENIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W DBAŁOŚCI O PAŃSTWA DANE OSOBOWE STOSUJEMY SZEREG RÓŻNYCH RODZAJÓW ZABEZPIECZEŃ,
DOKŁADAJĄC WSZELKICH STARAŃ O ICH BEZPIECZEŃSTWO.